Sākums
Aktualitātes
Bībele
Svētdarbības
Kristības
Pieaugušo kristības un iesvētības
Iestāšanās draudzē
Laulības
Izvadīšana, bēres
Draudzes dzīve
Draudzes avīze
Dievnams
Sadraudzība
Fotogalerija
Aizlūgumi
Ziedojumi
Saites


 Aptaujas
Vai bieži apmeklējat baznīcu?
katru nedēļu
aptuveni reizi mēnesī
dažas reizes gadā
tikai īpašās reizēs
  rezultāti » 


Iesvētības

Kas ir iesvētības?

Iesvētības ir pieauguša cilvēka attiecību veidošana ar Dievu. Iesvētības ir cieši saistītas ar iestāšanos draudzē un, tātad, iespēja saņemt Svēto Vakarēdienu un visas citas svētības - laulību, bērnu kristību, iespēju būt par krustvecāku utt.

Caur iesvētību cilvēks apzināti un ar izpratni apliecina savu piederību Jēzum Kristum, Viņa svētajai Baznīcai, konkrētai konfesijai un draudzei. Iesvētībā notiek Kristības solījuma atjaunošana, ne vairs krustvecākiem, bet cilvēkam pašam uzņemoties atbildību Dieva priekšā.

Es neesmu ne kristīts nedz iesvētīts. Vai kristības un iesvētības var notikt vienā dienā?

Pieaugušie drīkst saņemt vienlaicīgi iesvētību un Kristību. Lai cilvēks izprastu, ko viņš pieņem un kas viņam caur iesvētību paveras, ir jāiziet kristības/iesvētības kurss, jāapmeklē dievkalpojumi un jāpārrunā ticības patiesības ar mācītāju.

Vai es varu tikt iesvētīts, ja bērnībā ir saņemta Kristība citā konfesijā?

Ja esat bērnībā kristīti citā konfesijā (Romas katoļu vai Pareizticībā), Jūs, pēc iesvētes mācību kursa pabeigšanas, iesvētīs mūsu draudzē. Otrreiz kristības nenotiek, jo Bībele noliedz vairāku kristību iespēju. (Efeziešiem 4:4-6) Viena miesa, viens Gars - jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti -, viens Kungs, viena ticība, viena kristība; viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem.

Cik ilgi man būs jāmācās?

Mūsu Baznīcā un Priekules draudzē pieaugušo kristību un iesvētību sagatavošanas kurss ilgst apmēram 3 mēnešus. Šādi apmācību cikli notiek 2 reizes gadā.

Nedzīvoju draudzes tuvumā. Kā man iziet apmācības?

Norma ir, ka visi iesvētību kandidāti piedalās iesvētes mācību kursā. Tomēr, ja tas fiziski nav iespējams (darbs jūrā, ārzemēs utt.), pēc sarunas ar mācītāju, pastāv divas iespējas:

  1. Iziet iesvētes mācību tuvākajā luteriskajā draudzē.
  2. Sagatavoties iesvētībām individuāli. Individuālā apmācība ir iespējama regulāri tiekoties ar mācītāju, pastāvīgi mācoties norādītos materiālus un pārrunājot izlasīto ar mācītāju.

Piezīme. Mūsu baznīcas prasības ir, ka iesvētību kandidāti prot „no galvas” 10 Baušļus, Apustuļu ticības apliecību un Tēvreizi. Rēķinieties, ka mācītājs Jūs pārbaudīs, vai esat norādīto materiālu apguvuši.

Kur un kā pieteikties iesvētībām?

Pieaugušo iesvētībām (un kristībām) ir jāpiesakās pie draudzes mācītāja, aizpildot atbilstošo pieteikuma formu: kristības un iesvētības, iesvētības un iesniedzot to mācītājam. Ja paredzētas arī kristības, papildus jāiesniedz dzimšanas apliecības kopija.

Kas ir iestāšanās draudzē, un kā tas notiek?

Iestāšanās draudzē ir Latvijas evaņģēliski tuteriskajā baznīcā (LELB) iesvētītas personas uzņemšana par kādas LELB draudzes locekli.

Iesvētības pašas par sevi nav iestāšanās konkrētā draudzē. Iestāšanās draudzē notiek aizpildot draudzes locekļa reģistrācijas karti un iemaksājot draudzes kasē noteikto ikgadējā draudzes locekļa ziedojumu, kas šobrīd ir noteikts ne mazāk kā 10Ls.

‍Draudzes locekļa ziedojumu var veikt arī ieskaitot to draudzes kontā ar
‍norādi: ikgadējais draudzes locekļa ziedojums, vārds, uzvārds un personas kods.
 
 Draudzes mācītājs


Kārlis Puķītis
Priekules, Vaiņodes, Bunkas un Embūtes draudžu mācītājs
Mob.26576197

priekules@lelb.lv

 Draudzes priekšnieks
Mārtiņš Cukurs
Priekules draudzes priekšnieks
Mob. 26534381
martinscukurs@inbox.lv

Meklēšana
Copyright © 2007; Created by MB Studija »